Tradución

Servizos lingüísticos


­ Tradución directa e inversa de todas as linguas da Unión Europea, incluídas as cooficiais do Estado español (éuscaro, catalán e galego).

 • Traducións xerais
 • Traducións especializadas nos seguintes campos:
  • Agricultura
  • Arquitectura
  • Arte
  • Botánica
  • Química
  • Ciencias
  • Comunicación
  • Deportes
  • Filosofía
  • Gastronomía
  • Xeografía
  • Historia
  • Industria
  • Informática
  • Dereto
  • Economía
  • Literatura
  • Medicina
  • Tecnoloxía
  • Transportes
  • Zooloxía
  • Varios
 • Traduccións xuradas
  • Documentos xudiciais
  • Documentos administrativos
  • Documentos notariais
  • Documentos comerciais

Interpretación

Servizos lingüísticos


­ Servizos de interpretación en todas as linguas da Unión Europea, incluídas as cooficiais do Estado español (éuscaro, catalán e galego).

Rede de intérpretes dispoñible en todo o mundo.

 • Interpretación simultánea en acontecementos como:
  • Conferencias
  • Congresos
  • Seminarios
  • Roldas de prensa
  • Eventos corporativos
  • Lanzamientos de productos
  • Etc.
 • Interpretación simultánea en acontecementos como:
 • Interpretación susurrada ou chuchotage: tradución simultánea en situacións nas que unha persoa non entende o idioma da reunión ou encontro.

Revisión e Correción

Servizos lingüísticos


­ Corrección de textos adaptada ao documento concreto dependendo da súa temática:
­
 • Corrección ortotipográfica de textos literarios e non literarios. Control de calidade da gramática, ortografía, puntuación e tipografía, atendendo a un perfecto uso da lingua.
 • Corrección de estilo. Mellora da calidade dos seus escritos segundo criterios de coherencia e cohesión semántica.

Redacción e Edición

Servizos lingüísticos


 • Redac­ción de textos:
  • Periodísticos (crónicas, reportaxes, artigos, etc.)
  • Divulgativos
  • Comerciais­
  • Especializados nas seguintes áreas:
  • Arquitectura
  • Arte
  • Comunicación
  • Deportes
  • Gastronomía
  • Historia
  • Literatura
  • Viaxes
 • Xestión de proxectos editoriais
 • Coordinación editorial
 • Deseño
 • Diagramación
 • Maquetación
 • Retoque fotográfico
 • Envío a imprenta
 • Xestión de orzamentos

Outros servizos

Servizos lingüísticos


­­ ­
 • Elaboración de glosarios: exame e estudo de termos especializados para a mellora da efectividade do proceso de tradución nos textos temáticos.
 • Transcricións de audio e vídeo de:
  • Congresos
  • Conferencias
  • Programas de radio
  • Xuízos
  • Relatorios
  • Etc.
­

Estranxeiría

Asesoría Xurídica


­ Katafora colabora cun bufete de avogados que lle ofrece os seguintes servizos:
Asesoramento e realización de trámites legais:

Estranxeiría:
 • Xestión de permisos de traballo e residencia
 • Reagrupación familiar
 • Trámites de adquisición e perda de nacionalidade
 • Recursos
 • Matrimonio

Outros trámites

Asesoría Xurídica


­ Katafora colabora cun bufete de avogados que lle ofrece os seguintes servizos:
Asesoramento e realización de trámites legais:

 • Divorcio / separación
 • Herdanzas
 • Redacción de todo tipo de contratos (aluguer, traballo, etc.)
 • Denuncias, procedimientos penales
 • Asistencia a xuízos


Colaboracións

Colaboracións


             Se es corrector, tradutor ou intérprete titulado nativo de calquera idioma da Unión Europea e queres que o teu currículum forme parte da nosa base de datos para unha futura relación profesional con Katafora, podes envialo ao noso departamento de recursos humanos.


Axiña nos poremos en contacto contigo.

­

Contacto

Colaboracións


KATAFORA– Servizos Lingüísticos
Enderezo: Ermodo 17, 1°C 48200 Durango (Bizkaia)
Tfno: 946030­348 Fax:946030349
info@katafora.com­