Traduceri

Servicii lingvistice


­
Traducere şi retroversiune în şi din toate limbile Uniunii Europene, inclusiv cele oficiale ale Statului Spaniol (euskera, catalană y gallegă).


 • Traduceri generale
 • Traduceri specializate pe următoarele domenii:

  • Agricultură
  • Arhitectură
  • Artă
  • Botanică
  • Chimie
  • Ştiinţe
  • Comunicaţie
  • Sport
  • Gastronomie
  • Filozofie
  • Geografie
  • Istorie
  • Industriae
  • Informatică
  • Drept
  • Economie
  • Literatură
  • Medicină
  • Transport
  • Tehnologie
  • Zoologie
  • Altele 
 • Traduceri autorizate

  • Documente judiciare
  • Documente administrative
  • Acte notariale
  • Documente comerciale

Interpretare

Servicii lingvistice


­ Servicii de interpretare în şi din toate limbile Uniunii Europene, inclusiv cele cooficiale ale Statului Spaniol (euskera, catalană y gallegă).Reţeaua de intrepreţi disponibili în toată lumea.

 • Interpretări simultane în următoarele activităţi:
  • Conferinţe
  • Congrese
  • Seminarii
  • Conferinţe de presă
  • Evenimente corporative
  • Lansarea produselor pe piaţă
  • Etc.
 • Interpretări de legătură în întâlniri comerciale sau informale.
 • Interpretarea şoptită sau chuchotage: traduceri simultane în situaţiile în care o persoană nu înţelege limba vorbită în cadrul adunării sau întâlnirii.

Revizie Şi Corctare

Servicii lingvistice


­
Corectarea textelor adaptată documentului concret în funcţie de tematică:

 • Corectare ortotipografică a textelor literare sau neliterare. Controlul calităţii gramaticii, ortografiei, punctuaţiei şi tipografiei, adaptând la folosirea perfectă a limbii.
 • Corectarea stilului. Îmbunătăţirea calităţii înscrisurilor dvs. conform criteriilor de coerenţă şi coeziune semantică.

­

Revizie Şi Editare

Servicii lingvistice


 • Redactare de texte:
  • jurnalistice (din actualitate, reportaje, articole, etc.)
  • adresate publicului general
  • comerciale
  • specializate în următoarele câmpuri:
  • Arquitectură
  • Artă
  • Comunicaţie
  • Sport
  • Gastronomie
  • Istorie
  • Literatură
  • Voiaj
 • Conducerea proiectelor de editare
 • Coordonarea proiectelor de editare
 • Desen
 • Realizarea diagramelor
 • Machetare
 • Retuş fotografic
 • Trimis la tipărit
 • Gestiunea devizelor


Alte Servicii

Servicii lingvistice


­
 • Realizarea glosariilor: examen şi învăţarea termenilor specializaţi pentru îmbunătăţirea eficacităţii procesului de traducere a textele tematice.

 • Transcrierea audio şi video a:
  • Congreselor
  • Conferinţelor
  • Programe radio
  • Procese
  • Raporturi
  • Etc.

Statutul străinilor

Consiliere juridică


­ Katafora colaborează cu un cabinet de avocatură care oferă următoarele servicii:

Statutul străinilor:
 • Obţinerea permiselor de muncă şi rezidenţă
 • Reîntregire familială
 • Formalităţi de dobândire şi pierdere a naţionalităţii
 • Recursuri
 • Căsătorii

Alte formalităţi

Consiliere juridică


­ Katafora colaborează cu un cabinet de avocatură care oferă următoarele servicii:
Consilierea şi îndeplinirea formalităţilor legale:
 • Divorţ / separare legală
 • Moşteniri
 • Redactarea oricărui tip de contracte (închiriere, muncă, etc.)
 • Denunţuri, procese penale
 • Asistare în instanţă

Colaborări

Colaborări


             Dacă eşti corector, traducător sau interpret absolvent a unei facultăţi de traducere, nativ a oricărei limbi din Uniunea Europeană şi doreşti ca CV-ul tău sa fie inclus în bazele noastre de date în vederea unei viitoare colaborări profesionale cu Katafora, îl poţi trimite la departamentul nostru de Resurse Umane.


Vom lua legătura cu tine în curând.

­

Contact

Colaborări


KATAF­ORA– Servicii lingvistice
Adresa: Erm­odo 17, 1°C 48200 Durango (Bizkaia)
­ Tfno: 946030348 Fax:946030349
info@katafora.com­